هفت چی

انواع صحافی

صحافی

صحافی یا جلد کردن یعنی مجموعه از اعمال شامل تا کردن، ترتیب قرار گرفتن فرم‌ها، ته دوزی، چلد و در نهایت قطع کتاب گفته می‌شود. با این تعریف می‌توان دریافت که این کار بسیار ظریف و حساس است؛ از همین رو هفت چی با بهترین‌های این حرفه در همکاری است و بسته به نوع صحافی و تیراژ آن با کارگاه‌های طرف قرارداد همکاری می‌کند.

انواع صحافی

صحافی

در این مجموعه صحافی بصورت کامل و تمام مراحل صحافی طبق نظر شما و شرایط کار و نوع کار از جمله ترتیب دوخت و ته چسب و ریختن در جلد . یا بصورت ترتیب و چسب گرم . و یا بصورت ترتیب و منگنه به دوصورت مفتول ساده و لوپ . و یا در مواردی مثل تقویم رومیزی بصورت پانچ و فنر آنجام میشود

مشاوره خدمات طراحی و چاپ

09120914841


هفت چی
هفت چی ارائه کننده انواع خدمات چاپ بصورت عمومی و ختصاصی با صرفه اقتصادی مناسب در کنار طراحی زیبا و مدرن است.

 

02177527238
02177645098
09120914841
09120410034